Какво е Умен Вход?

Знаем, че всяка етажна собственост или бизнес сграда има нужда от организация и управление, също знаем, че е тежка задача, която включва изрядни финанси, законова съобразност, боравене с безброй текстови, цифрови данни и други. За това се изискват много работни часове и усилена работа, която не винаги носи бърз прогрес, поради сложността си и разнообразните бизнес, правни и технологични сфери, които засяга.

Тук се намесва Умен Вход – софтуер, създаден да комбинира всички аспекти на фасилити мениджънт в една система. Комбинация от модерна симплистика, сигурност и технологична интеграция, позволяваща да бъдат спестени часове труд и финанси, които да бъдат вложени в развитието на вашият бизнес.

Виртуално табло

Място, което събира основната информация, документи, текущи задължения, плащания и месечни отчети на сградата. Чрез различните функционални модули на страницата виждате сбитата информация за всичко в УменВход и имате възможността много бързо и ефикасно да навигирате в приложението.

 •         Панел „Управление“ ви дава бърз достъп до страниците „Имоти“ (всички ваши Имоти, техните задължения, собственици и наематели), „Клиенти“ (всички ваши Клиенти, техните имена и данни за контакт), „Счетоводство“ (подробно описание и опции за корекция на вашите бюджети, отчети, плащания, трансакции и задължения) , „Сигнали“ (портал за сигнализиране за административни и технически проблеми и неизправности). Освен бърз достъп „Управление“ дава възможност за контрол и промяна на името, адресът, автоматично генериране на месечни задължения, нотификации към клиенти, онлайн плащания и самото „Виртуално табло“
управление

 •       Панел „Съобщения“ предоставя възможност за бързо и удобно известяване на всички клиенти за бъдещи събития, като предстоящо общо събрание например. Имаме опция за прикачване на документи, което помага за прозрачност между Вас и вашите клиенти/съжители и създава доверие.
съобщения

 •       Панел „Информация“ репрезентира таблото с основната, законово-изискуема информация, поставена на входа на всеки жилищен обект, като авариини телефони, телефон за асансьорна поддръжка, имена на членове на Управителен съвет и т.н.
информация етажна собственост

 •       Панел „Каси“ ни предоставя бърз поглед над основната счетоводна информация – Общо салдо за целия жилищен обект и разбити по отделни каси (ФРО, Обща каса и други, определени предварително от управителя) салда, текущи и просрочени задължения.
каси

 •       Панел „Документи“ дава възможност да бъдат качени всички важни документи, касаещи обитателите на жилищният обект, като им е предоставена опцията, документите да бъдат сваляни и преглеждани по всяко време на денонощието.
панел документи

 • Панел “Съобщения” улеснява вътрешната комуникация, между екипа, като позволява да се записват бележки на таблото, с важна и актуална информация, видима само за тях.
панел съобщения

Електронен касиер

Автоматични месечни такси и лесно разплащане със системите на ePay и ЕasyPay, чрез автоматично генериран клиентски номер, който клиентите Ви могат да използват по всяко време за проверят таксите си, улеснявайки и увеличавайки събираемостта на задълженията.

онлайн плащания

Прозрачни финанси

Достъп с един клик до всички финанси на обектите ви – отчети за приходи, разходи и задължения. В страницата „Счетоводство“ може да откриете всичко това и още детайлна информация разделена в петте секции – „Бюджет“, „Отчети“, „Плащания“, „Трансакции“ и „Задължения“.

 • В „Бюджет“ се съдържат всички каси, методите, по които образувате таксите на всеки от обитателите, и таблица визуализираща целият бюджет на сградата, за да можете бързо, отчетливо и лесно да следите и променяте бюджета.
страница бюджет
 • Раздел „Отчети“ ни позволява да видим всички месечни отчети и да създаваме отчети за желан от нас период, да ги запазваме на нашият десктоп и да разполагаме с тях по всяко време. Освен това имаме достъп до статистическа таблица, която показва тенденциите за движение на финанси по нашите каси, образувана от приключените месечни отчети.
отчети
 • „Плащания“ ни носи пълна информация за това кой, кога, по какъв начин и каква такса е платил, давайки ни възможността да правим бързи и точни справки.
страница плащания
 • „Трансакции“ ни показва кога, защо и каква сума е била изведена от дадена каса за покриване на сметки като асансьорна електроенергия, подмяна на осветително тяло и т.н.
страница трансакции
 • Раздел „Задължения“ ни помага да следим задълженията на обитателите, както настоящи така и просрочени, разделени по каси, по месеци и дори по имоти.
раздел задължения

Домова книга

Електронен регистър на собственици и обитатели за бърза и точна комуникация между вас и вашите клиенти. Включва имена, телефони и имейли, с опция за копиране на имейли накуп за бързо известяване на всички или част от лицата в списъка, както и възможност за сваляне на целия списък в .csv файл (excel таблица).

електронен регистър на собственици

Сигнали

Бързо и лесно сигнализиране до домоуправител за технически или административен проблем в сградата, с опция за назначаване на отговорник, който да поеме случая и среда, в която може да се оставят коментари и прикачват различни файлове, всичко това с цел лесна проследяемост и ускоряване на процесите по решаването на проблеми.

страница сигнали

Управление на потребители

Организация на екип с различни нива на достъп, чрез система разделяща всички функции на приложението на кутии за отбелязване, където само с няколко клика може да определите какъв достъп до функционалностите ще има всеки един член на екипа Ви, било то касиер, администратор или техник. По този начин защитавате всички данни и се предпазвате от неволни грешки, като използвате приложение, което е защитено както отвън, така и отвътре.

страница управление на потребители
нова роля

Защитени лични данни

Криптиран транспорт и съхранение на всички данни чрез „Secure Socket Layer” защита, която е практически невъзможно да бъде разбита, за спокойна и целенасочена работа, без притеснения за сигурността.

Управление на касиери

Проследяемост, двойно потвърждаване на всички събрани средства от вашите касиери и пълна информация за плащането – дата, сума, имот, начин на плащане. Така подсигуряваме качествена отчетност, доволни клиенти и гладка работа по събирането дори на хиляди такси.

потвърждаване на плащания