Публикуване и изтегляне на месечен отчет

Публикуването на месечен отчет се извършва когато отчетът е завършен. Така става видим и за всички ваши клиенти с цел прозрачност.

  1. Избираме обекта, с чийто месечен отчет искаме да работим.
  2. Избираме опцията „Счетоводство“ от конкретното за обекта меню.
  3. Избираме опцията „Отчети“ от меню лентата в горната част на полето.
  4. Слизаме на дъното на страницата и натискаме катинара за да публикуваме отчета и/или бутонът за изтегляне. (При натискане на бутона за изтегляне автоматично PDF файл ще бъде запазен на вашето устройство)

Powered by BetterDocs