Промяна на стойност на атрибут

Атрибут  е стойност (число), по което се умножава таксата за да се получи пълното задължение на всеки имот. Например таксата за ремонт и обновление се изчислява на принципа Х лв. на процент идеални части. В този случаи атрибутът е процентът, който се умножава по таксата за да се получи пълното задължение на имота.

  1. Избираме обекта, от който искаме да свалим отчет.
  2. От менюто за конкретния обект избираме опцията „Имоти“.
  3. Кликваме върху името на имота, чието задължение искаме да отбележим за платено.
  4. Натискаме бутона за корекция на Атрибута, чиято стойност искаме да променим, в кутията „Атрибути“.
  5. Във формата „Промяна на (име на атрибута)“ коригираме стойността и натискаме бутона „Запази“.

Powered by BetterDocs