Нов модел на таксуване

Модел на таксуване е методът, който използвате за да начислявате дадена такса. Например, ако събирате такса почистване на база обитателите на имота то в модела добавяте единична цена и Атрибут „Обитатели“ (атрибутът е това, по което умножавате таксата за да получите пълната сума за всеки имот). Също избирате каса, към която автоматично да се начисляват приходите.

  1. Избираме обекта към, който искаме да добавим нов модел на таксуване.
  2. От менюто за конкретния обект избираме опцията „Счетоводство“.
  3. В новата страница избираме „+“, който се намира в таба на име „Модел на таксуване“.
  4. Попълваме формата „Нов модел“ и кликваме бутона „Запази“ (Атрибут е единицата по която ще се изчисли таксата, например, ако атрибут Паркоместа има стойност 3, таксата е равна на „Цена * 3.

Powered by BetterDocs