Добавяне на обект

Обект е сградата, комплексът, входът, който вие стопанисвате.

  1. Избираме бутона “+ Нов обект”, намиращ се в горната част на навигационното меню.

2. Въвеждаме данните за обекта в прозореца и избираме “Запази”.

3.  Готово! Новият обект е запазен и можем да го открием в страницата “Обекти” от навигационното меню!

Powered by BetterDocs